Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Mărturisitorul este o persoană care a apără in mod public credinţa în Hristos, împotriva vreunei erezii sau concepţii greşite, suferind persecuţii şi necazuri, exil, închisoare, din partea oamenilor. Se deosebeşte de mucenic doar prin faptul că nu este omorât pentru credinţă, ci doar suferă, murind mai apoi de moarte naturală.

Troparul de obşte al unui călugăr mărturisitor (glasul al 8-lea)[]

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu însuflată (N), înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Exemple de Sfinţi Mărturisitori[]

  • Sfântul Ierarh Ilie Iorest Mărturisitorul, Mitropolit al Transilvaniei (1657) (24 aprilie)
  • Sfântul Sava Mărturisitorul, Mitropolit al Transilvaniei (1683) (24 aprilie)
  • Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Episcop al Maramuresului (sec. XVII - XVIII) (24 aprilie)
  • Cuviosul Macarie Mărturisitorul, egumenul Pelechitului (1 aprilie)
  • Cuviosul Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichia (3 aprilie)
  • Cuviosul Gheorghe Mărturisitorul, Mitropolitul Mitiliniei (7 aprilie)
  • Cuviosul Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei (12 aprilie)
  • Sfântul Mucenic Martin Mărturisitorul, Papă al Romei (14 aprilie)
  • Cuviosul Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei (19 aprilie)
Advertisement