Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Mitropolia Ungrovlahiei este actualmente o parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române. A fost creată în anul 1359 de patriarhul ecumenic Calistus I, care l-a numit pe călugărul grec Iachint de Vicina ca prim titular al Mitropoliei Ungrovlahiei. Denumirea mitropoliei este explicată prin faptul că pe atunci Valahia (Muntenia) era sub suveranitatea Regatului Ungariei. Iniţial sediul mitropoliei se afla la Câmpulung sau la Curtea de Argeş. În anul 1517 scaunul mitropolitan a fost mutat la Târgovişte, iar în 1668 la Bucureşti. Până în prezent mitropolit al Ungrovlahiei este arhiepiscopul de Bucureşti, care din 1925 îndeplineşte şi funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Vezi şi[]

  • Nicolae Alexandru
  • Listă de mitropoliţi ai Ungrovlahiei
Advertisement