Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Fișier:StPauleTheHermitWithStAnthonyTheGreat.jpg

O icoană coptă a Sfânţilor Pavel Tebeul şi Antonie cel Mare

Cuviosul Pavel Tebeul (227-341) este considerat în istoria monahismului ca primul ascet care s-a retras în "cele mai dinăuntru ale pustiului", primul eremit sau pustnic. El este prăznuit de Biserică pe data de 15 ianuarie.

Viaţa[]

Cuviosul Pavel era din Egipt, din Tebaida de Sus, fiind bogat şi învăţat. A fugit în pustie în timpul persecuţiei lui Decius (250-253) din 250 – aflând că unchiul său, ca să-i ia averea, intenţionează să-l dea pe mâinile prigonitorilor – şi a rămas mai pe urmă pentru toată viaţa în deşert.

Sfântul Antonie cel Mare, auzind despre el, l-a căutat în pustie, şi găsind-l a povestit apoi despre viaţa lui îmbunătăţită, locul anevoios în care trăise, şi celelalte osteneli pe care le-a făcut în viaţa lui de 114 ani, din care 91 şi i-a petrecut în pustie.

Dar viaţa lui în detaliu a scris-o mai târziu Ieronim. Aceasta însă este considerată mai mult o operă literară decât una istorică.

Din imnografia slujbei sfântului Pavel Tebeul[]

"Săvârşind trecerea cea secetoasă a vieţii, purtătorule de Dumnezeu, ai cufundat pe vrăjmaşii cei netrupeşti în căinţa lacrimilor tale, cuvioase Pavel, părintele nostru; şi primind har de minuni, roagă-te neîncetat pentru noi." (Condacul preacuviosului Pavel, glasul al 2-lea)
"Cu razele faptelor bune ai alungat în chip arătat negura patimilor, Părinte, primind în inima ta luminarea Duhului." (stihira a doua, cântarea a 3-a, canonul cuviosului Pavel, alcătuit de Ioan Damaschinul; în: Mineiul pe ianuarie, ed. 1954)
"Cu focul dragostei lui Hristos ai ars spinii patimilor şi pe tine te-ai arătat, Părinte, lăcaş Duhului." (stihira a doua, cântarea a 4-a, canonul cuviosului Pavel Tebeul)

Legături externe[]

en:Paul of Thebes

Advertisement