Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Motto: Cel care mărgineşte postul numai la înfrânarea de mâncare, acela mai degrabă îl necinsteşte. Posteşti? Artată-mi asta prin faptele tale... Ce folos dacă ne înfrânăm de la carne de peşte şi de pasăre, iar în schimb să îi mâncăm pe fraţii noştri? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Am putea spune că postul este un act de preamărire a lui Dumnezeu, este primul pas spre El, în timpul postului punâncdu-se faţă în faţă cu două lumi: cea materială şi cea spirituală, care trebuie să primeze "Lumea spirituală". Postul este o faptă de virtute, un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupeşti, de întârire a voinţei, aşadar o formă de pocăinţă.

Despre post[]

Prin post înţelegem, în general, o înfrânare, totală sau parţială, pe un anumit timp. În acest sens există postul trupesc şi postul sufletesc, după cum înfrânarea este a trupului sau a sufletului. Pentru ca postul trupesc să nu aibă o simplă valoare igienică, trebuie să fie însoţit de post sufletesc.

  • Postul trupesc este înfrânarea, fie totală, fie parţială de la orice fel de mâncare de dulce (produse animale) şi de datoria căsătorească. "Să nu vă lipsiţi unul de altul decât cu bună învoială pentru un timp ca să vă îndeletniciţi cu
Advertisement