Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Format:Constructie


Introducere[]

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, care este inserată în Biblie, nu reprezintă singura cartea profetică creştină. Numeroase scrieri profetice aparţinând Sfinţilor Părinţi au urmat acesteia, atât în Biserica Răsăriteană, cât şi în cea Apuseană.Pentru credincioşii ortodocşi, proorocirile făcute de-a lungul timpului în spaţiul răsăritean, de regulă de monahi,au o importanta deosebita deoarece s-au dovedit cele mai demne de încredere.Conţinutul poemului[]

Proorociri despre semnele vremurilor

Motto:

“Nu suntem noi cei care facem proorocirile acestea, căci suntem nevrednici, noi vă înfăţişăm cele scrise şi arătam numai semnele.”

Sfântul Chiril al Ierusalimului [1](313-386 d.Hr.)


Cuvântul I

1.Se deschide cerul în astă noapte,

Mielul rupe peceţile de carte,

vrednic să rupă peceţile de carte.


2.Văd semnele timpului ca desluşite,

văd cele ce vor veni ca proorocite,

peste creştini vor veni ca proorocite.


3.Văd proorocii acestui veac întors,

pe cel în duh văzător, pe cel cuvios,

Andrei pentru Hristos nebun[2], dar cuvios.


4.Văd pe Sfântul Chiril şi Sava cel sfinţit,

pe Nifon al Constanţianei cel Smerit[3],

ierarh al lui Hristos, văzător, dar smerit.


5.Pe Efrem Sirul cel Sfânt şi Cuvios[4],

pe Cosma Etolianul [5] cel ortodox,

pe Sfântul Nil Athonitul[6] şi el ortodox.


6.Pe Sfântul ierarh Calinic Cernicanul[7],

pe Sfântul Ipolit, papa, Romanul[8],

tăiat pentruHristos, Ipolit Romanul.


7.Văd alţi prooroci ce vor vădi păcatul,

cu vorbe de foc vor vădi păcatul,

vor fi tăiaţi că vor vădi păcatul.


8.Cum vor veni barbari ţinând în mâini

cupe pline cu lacrimi limpezi de creştini,

se vor îmbată cu lacrimi limpezi de creştini.


9.Văd vremurile cele de pe urma,

văd pe antihrist turnând vorbe de hula,

pecetea pierzării şi vorbe de hulă.


10.Văd un odios şi desfrânat împărat,

pe păcătosul ce indemna la păcat,

pe tatăl cu fiica lui silea la păcat.


Cuvantul II


1.Iată ce cuvioşii ne-au mai descoperit,

despre semnele timpului ne-au proorocit,

iar noi, nevrednicii in stihuri le-am tâlcuit.


2.Preotesele unui idol împărat

vor sili pe oameni sa-aducă in păcat,

jertfa acelui idol s-aducă in păcat.


3.Dintre ele, una cea mai desfrânată,

să nască pe fiul pierzării fu chemată,

s-aducă pe antihrist fu chemata.


4.Va naşte acel copil de parte bărbătească,

îi va da mult sân ca sa-l preahrănească,

pe fiul pierzării sa-l preahrănească.


5.Când de doisprezece ani apoi va ajunge,

adânc in carne satana îl va împunge,

si îl va însemna ca fiu când îl va împunge.


6.Va creste in vârstă şi va fi vestit,

va purta cu sine chip de om smerit,

să înşele pe oameni cu chip de om smerit.


7.Prin farmece si vrăji va dobândi împărăţii,

va cunoaşte taina ascunsei bogăţii,

de la diavol taina ascunsei bogăţii.


8.Va fi ales ca un mare împărat,

având sigiliu si cu laur încoronat,

va părea smerit cu laur încoronat.


9.Il va urma mulţimea amăgită,

de nefireasca lui putere ademenită,

ca pe Hristos îl va slăvi amăgită.


10.Risipa va fi de aur si bucate

risipa va fi de aur si păcate,

risipa de aur, bucate si păcate.


11.Apoi, ca in zilele lui Ilie cel Sfânt,

cerul se va închide si foame pe pământ,

de bucate si Scriptura foame pe pământ.


12.Aurul pe drumuri va fi ca bolovanii,

nu vor mai însemna nimica banii,

nimic nu vor mai putea cumpăra banii.


13.Va plânge mama lângă pruncul de lapte,

pieptul i se va zbate in tânguiri deşarte,

dureri amare in tânguiri deşarte.


14.Îngeri de lumina le toarnă in potire,

spre Domnul porneşte lunga tânguire,

potire de lacrimi in lunga tânguire.


15.Va pune satana semn de nepătruns,

pe frunte şi braţe semnul lui ascuns,

lepădarea de cruce, semnul lui ascuns.


16.Oprita-i de pecetea vrăjitorească

mâna să lucreze crucea cea cerească,

moarta-i mâna pentru crucea cea cerească.


17.Va trimite Domnul pe cei trei sfinţi ai Lui,

să vădească pecetea, sa spună orişicui,

Enoh, Ilie si Ioan sa spună orişicui.


18.Ii vor tăia pe proorocii Domnului,

trupurile lor vor fi de-a lungul drumului,

în batjocora de-a lungul drumului.


19.În piaţa din Ierusalim vor fi duse,

mulţimea sa vadă trupurile răpuse,

sa se îngrozească de trupurile răpuse.


20.Toţi pământenii de la distanţă mare,

vor privi din case trup fără suflare,

se vor îngrozi de trup fără suflare.


21.După trei zile vor veni la viaţă,

trupurile lor din Ierusalim, din piaţă,

minune mare in Ierusalim, în piaţă.


22.Toţi pământenii de la distanţă mare,

vor vedea din case trupuri cu suflare,

se vor minuna de trupuri cu suflare.


23.Domnul îi va înaltă în ceruri printre nori,

le va răsplăti cu nestricate comori,

din vistieria sa cu nestricate comori.


Cuvântul III


1.Iată ce cuvioşii ne-au mai descoperit,

despre semnele timpului ne-au proorocit,

iar noi, nevrednicii, in stihuri le-am tălmăcit.


2.Va ajunge la neamuri Dreapta Scriptura,

vor veni neamuri la dreapta învăţătură,

eretici intorşi la dreapta învăţătură.


3.Va umbla dreptmăritor cuvânt printre latini,

despre dreptcredincioşii lui Hristos creştini,

despre pravoslavnicii lui Hristos creştini.


4.Vor veni la dreapta credinţă multi latini,

cu bucurie drept măritorii creştini

îi vor primi ca fraţi dreptmăritorii creştini.


5.Femei smintite vor cere dezlegare

de pravila de-oprire de la intrare

la sfinte mănastiri pusă la intrare


6.Femei smintite vor intra prin viclenie

în haine bărbăteşti şi în prihanie

la mănăstiri oprite în prihănie.


7.Păcate multe vor fi la Sfântul Munte,

nimeni nu va mai voi sa îl ajute,

fecioara nu va mai voi sa îl ajute.


8.Îşi va întoarce faţa de la el o vreme,

călugării nu vor înceta s-a cheme,

cu lacrimi in ochi nu vor înceta s-o cheme.


Cuvantul IV


1.Iată ce cuvioşii ne-au mai descoperit,

despre semnele timpului ne-au proorocit,

iar noi, nevrednicii,in stihuri le-am tâlcuit.


2.A hotărât Domnul din slava de sus,

Chivotul Legământului să-l ţină ascuns,

într-o fântână adâncă să-l ţină ascuns.


3.A hotărât Domnul locul dumnezeiesc,

nepătruns să fie de ochiul omenesc,

locul sfânt nepătruns de ochiul omenesc.


4.A descoperit sfântului Sau credincios,

proorocului Ieremia planul Sau preţios,

sfântului Sau Ieremia planul său preţios.


5.Chivotul dus a fost in locul cel tainic,

îl vor căuta,îl vor căuta zadarnic,

vrăjmaşii lui Dumnezeu îl vor căuta zadarnic.


6.S-au răzbunat cumplit vrăjmaşii pe cetate,

zidurile le-au surpat cu răutate,

pentru chivot le-au surpat cu răutate.


7.Când antihrist va cădea ca fulgerat

Chivotul Legii va ieşi in chip minunat,

din locul lui tainic in chip minunat.


8.Va fi în ziua când cei trei vor învia,

lovit, antihristul in ţărână va cădea,

de Duhul lovit în ţărâna va cădea.


9.Va fi bucurie mare printre popoare,

sfinţii îl vor purta cu psalmi şi cântare,

pe umeri îl vor purta cu psalmi şi cântare.

Note[]

  1. Sf. Chiril s-a nascut la Ierusalim, între anii 313-315. A fost calugar fiind hirotonit preot in 343 de episcopul Maxim II, caruia ii va urma la episcopat in 348.A participat la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol. A trecut la cele vesnice la 18 martie 386.Sfântul Chiril al Ierusalimului, prăznuit de Biserica Ortodoxă şi Romano-Catolică pe 18 martie, a fost un teolog remarcabil şi Părinte al Bisericii. Proorocirile sale se referă mai mult la vremea antihristului: "Cunoaşteţi semnele Antihristului, nu le reţine numai pentru tine, fii bun şi-i înştiinţează pe toţi". A fost un prooroc care nu s-a îndepărtat de cuvântul Evangheliei:". . . totuşi nimeni să nu caute timpul când se vor petrece acestea. . . ". Din smerenie, nu se considera pe sine prooroc, ci numai un propovăduitor al celor scrise şi un văzator al semnelor timpului:"Nu suntem noi cei care facem profeţiile acestea, căci suntem nevrednici, noi vă înfaţisăm cele scrise şi arătăm numai semnele. . . Totuşi, noi căutăm un semn al venirii Domnului, propriu nouă. Noi, care facem parte din Biserica, căutăm un semn bisericesc. . . ". Recomanda tuturor să caute semnele antihristului:"Este bine însă ca tu să cunoşti semnele venirii lui şi să te întăreşti mai dinaine". Descrie cu lux de amănunte timpul antihristului:"Potrivnicul, luând ca pricină aşteptarea celor fără de răutate. . . va aduce un vrăjitor foarte iscusit în înşelătoarea şi reaua artă a fermecătoriei şi vrăjitoriei; acesta va răpi stăpânirea împărăţiei romanilor şi se va numi în chip mincinos pe sine însuşi Hristos; iar prin această numire de Hristos va înşela pe iudeii care aşteaptă pe Mesia, iar pe neamuri le va amăgi prin nălucirile sale vrăjitoreşti. . . Acest antihrist prezis va veni când se vor plini vremurile împăraţiei romanilor şi se va apropia deci sfârşitul lumii".
  2. Cuviosul Andrei cel Nebun pentru Hristos a prezis o epocă de aur sub domnia unui despot luminat: "În zilele cele mai de pe urmă se va ridica la împaraţie unul dintre cei săraci şi va împăraţi întru multă dreptate. Vor înceta toate războiele şi va îmbogăţi pe cei săraci. . . În zilele acelea, se vor afla oamnei în multă pace, mâncând şi bând, însurându-se şi măritându-se fără frica de război". Se pare că va fi un bun strateg căci: "îşi va întoarce faţa spre răsărit şi va smeri pe fiii lui Agar(turci). . . Se va înfiinţa împăraţia Iliricului de la Salonic până la Albania. Apoi va supune Egiptul. . . nu va mai lua bir de la nimeni timp de 12 ani, nici daruri şi se vor zidi sfinte altare. . . nu va fi nedreptate, nici nedreptăţitori, nici nedreptăţiţi fiindcă le vor fi frică . . . Va face pe oameni cucernici şi binecinstitoti de Dumnezeu. Aurul ascuns în pământ se va da lui, atât va fi de mult, încât îl va risipi cu lopata în cetate". După aceea, vor veni împăraţi nevrednici şi va începe dezastrul. Dumnezeu se va mânia şi va trimite foc pe pământ, va scufunda Constantinopolul şi, odata cu el, Sfânta Sofia (Hagia Sofia), imensa catedrală ortodoxă, devenită ulterior moschee, astazi fiind muzeu: "Va rămâne numai stâlpul care se afla în piaţă, pentru că are în el cinstitele piroane. . . ca trecand corabierii să-şi lege de el frânghia şi să jelească acel babilon cu şapte coline. . . aceasta se va întâmpla când se va apropia sfârşitul, când starea lumii se va înrăutaţi, când durerile şi nenorocirile se vor înmulţi". Aceeasi proorocire a facut-o şi Sfântul Metodie.
  3. Sfântul Nifon al Constanţianei a trăit in secolul al IV-lea.Biserica îl prăznuieşte în ziua de 23 decembrie. Acesta a fost fiul unui bogat demnitar din orasul egiptean Amiropolis. La vârsta de 8 ani este dat la şcoală, la Constantinopol. Aici, alunecă pe calea păcatelor tinereşti. Într-o noapte, pe când se ruga, vede un nor negru care întunecă zarea. A fost un moment de cotitură, căci, de atunci, va merge neîncetat pe calea virtuţilor. Pentru a nu fi ales episcop al Constantinopolului, căci nu se considera vrednic, fuge la Alexandria. Aici este recunoscut de către Sfântul Atanasie cel Mare şi este convins de către acesta să accepte să devină episcop al Constanţianei. Dobândind de la Dumnezeu darul proorociei, face cunoscut contemporanilor Judecata de Apoi. Aceasta este zugravită, conform viziunii sfântului, pe pereţii multor mănăstiri, inclusiv ale mănăstirilor din nordul Moldovei. Sfântul Nifon se referă foarte precis la anul când se va sfarşi lumea, aratând că însuşi Iisus Hristos, după ce a parcurs primele şase cărţi, ajungând la a şaptea, a citit:"Începutul veacului al VII-lea înseamnă sfârşitul veacurilor". Apoi hotărăşte ca veacul al VII-lea să fie curmat la mijloc. Dupa calculele unora, mijlocul veacului al VII-lea este anul 1992. Acelaşi lucru l-a proorocit şi Sfântul Calinic de la Cernica.
  4. Sfântul Efrem Sirul vorbeşte despre o falsă reîntrupare a lui Hristos, sub forma căruia va veni antihristul:"Aceasta cunoscând-o vrajmaşul, că iaraşi va să vină din cer Domnul cu slavă, a socotit aceasta ca să ia asupra sa chipul venirii Lui, ca să ne înşele pe noi. . . Se va naşte cu adevarat dintr-o femeie spurcată, care va fi unealta lui, deci nu se va întrupa însuşi diavolul. . . Fiind smerit, liniştit, urând cele nedrepte, spre iudei întorcandu-se, bun, iubitor de săraci, peste măsură de frumos, cu bună aşezare către toţi, cinstind în mod special pe evrei (căci ei aşteaptă venirea lui). Iar întru toate acestea se vor face semne şi arătări înfricoşătoare. Cu multă stăpânire va meşteşugi pe sine cu vicleşug ca să placă tuturor şi să fie iubit de mulţi. Daruri nu va lua, cu mânie nu va grăi, mâhnit nu se va arăta, cu chipul bunei rânduieli va amăgi lumea, până ce se va face împărat "[1]. Se recunoaşte imediat candidatul ideal la preşedinţia unui stat modern, care mimeaza toate calităţile morale într-o campanie electorală. Sfântul Efrem Sirul a folosit impropriu cuvântul împărat în sensul pe care îl dăm noi astăzi acestui cuvânt, deoarece calitatea de împarat se transmite ereditar, însă la acea vreme, cuvântul având o semnificaţie mai largă. Domnia lui antihrist va fi blestemată de Dumnezeu:" Acestea făcând ca poporul să se închine lui, lăudându-l ca pe un Dumnezeu, din zi în zi se va mânia Cel Preaînalt în ceruri şi îşi va întoarce faţa Sa de la el. După aceea, se vor arăta cumplite semne: foamete neîntreruptă, cutremur neîncetat, morţi necontenite, teamă şi nelinişte". Oamenii vor veni la el şi îi vor cere să-şi onoreze promisiunile făcute dar"ticălosul nu va putea nici lui să-şi ajute, atunci cum ar putea sş-i miluiască pe ei?"
  5. Sfântul Cosma Etolianul a murit muceniceste fiind spânzurat în Albania. Ziua lui de prăznuire este pe 4 august. Predica sa era ascultată cu mare dragoste de către creştinii greci aflaţi sub stăpânire otomană. A fost şi un taumaturg renumit. A prezis perioadele de inflaţie (după primul şi al doilea război mondial) şi epidemiile de boli infecţioase (marea gripă spaniolă din 1918): "Aşteptăm secete, foamete mare, când vom da mii de galbeni (florini) şi nu vom găsi o bucată de pâine şi apă. Azi-mâine aşteptăm morţi, boli mari, când cei vii nu vor ajunge să-i îngroape pe cei morţi". A prezis cu o precizie extraordinară eliberarea Epirului de sub dominaţia otomană:"Când două pascalii vor cădea împreunea. . . când se va închide rana platanului. . . când se vor amesteca cei doi copăcei". În anul 1912 praznicul Bunei-Vestiri a coincis cu praznicul Învierii şi proorocia s-a implinit: Epirul şi-a dobândit independenţa. Unii au văzut în fraza: "Când va cădea ramura (postamentul crucii) va fi multă răutate" evenimentele din 1940 când ţinutul a fost invadat de italieni şi 1947 când a fost complet distrus de războiul civil.
  6. Sfântul Nil Athonitul(1612-1692) a fost trăitor la Muntele Athos, de aici şi numele. Prooroceşte zile negre Sfântului Munte, anume pierderea protecţiei Fecioarei Maria: "Se va lăsa din mainile ei, nu din pricina slăbiciunilor ei, nici din puterea neamurilor, ci numai pentru păcatele celor ce locuiesc într-însul. Prooroceşte cum că mama antihristului va fi o preadesfrânată, idee reluată şi de alţi prooroci:"Când se va înmulţi farădelegea, se vor aduna toate prihănirile şi necuraţiile lumii şi se vor învistieri într-o necurată fiica a desfrânarii, care va fi locaş al preadesfrânării". Ca şi Sfântul Mucenic Cosma Etolianul, prooroceste inflaţia:"Atunci cei bogaţi îşi vor deschide comorile lor, aurul şi argintul vor fi defăimate şi vor fi pe drumuri ca pietrele". De asemenea, prevede şi izbucnirea unor epidemii infecţioase"Se vor împuţina şi oamenii, vor slăbi şi vor muri pe drumuri ca pasările; cei pecetluiţi de antihrist vor mânca cărnuri de oameni morţi, neputând suferi foamea şi leşinătatea şi, mâncând trupuri moarte, vor muri şi ei".
  7. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut pe 7 octombrie 1787 în Bucureşti. În 1807, Constantin Antonescu a intrat frate la Mănăstirea Cernica. Pe 12 noiembrie 1808, este tuns călugăr sub numele de Calinic si apoi este hirotonit ierodiacon la Biserica Sfântul Nicolae de la Cernica, de către cărturarul şi mitropolitul bulgar Sofronie al Vranţei.Trece la cele vesnice pe 11 aprilie 1868. A fost înmormântat la biserica Sfântul Gheorghe,fiind de fata mitropolitul Nifon,precum şi o mare mulţime de credincioşi.
  8. Una dintre cele mai vechi proorociri aparţine Sfântului Sfinţit Mucenic Ipolit. Nu se ştie multe despre viaţa lui. Se crede că s-ar fi născut în Răsărit şi a murit muceniceşte, ca papă al Romei, în anul 250. Ar fi fost un orator vestit, însuşi Origene venind să-l asculte, remarcându-i, în special omilia "De Laude Domini Salvatore". În anul 1842 i se descoperă la Athos lucrarea "Philosophomena". A scris o apologie la "Apocalipsa". De la el ne-a rămas o proorocire despre venirea lui Antihrist şi despre semnificaţia numarului 666:- "Atunci le va zice înşelatorul:veniţi să vă punem pecetea 666 pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi da orice voiţi, pentru aceasta va pecetlui mâna omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul cinstitei Cruci şi să fie al lui desăvârşit". Sfântul Ipolit a recomandat însemnarea cu Sfânta Cruce în orice moment al zilei, considerând-o cea mai eficienta armă împotriva demonilor. Acesta mai recomanda să se sufle în palma, înainte de însemnarea creştinului cu Sfânta Cruce, închipuind astfel suflarea Duhului Sfânt de la Botez, obicei astăzi abandonat.
Advertisement