Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Format:Constructie

Rugăciunea Prodromiţa este o rugăciune ortodoxă care se găseşte la sfârşitul Imnului Acatist dedicat Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa[1] ,care este zestrea cea mai de preţ a Schitului românesc Ioan Botezătorul Prodromul de la Sfântul Munte Athos din Grecia şi binecuvântarea Maicii Domnului, pentru că icoane nefăcute de mâna omenească sunt puţine în toată lumea ortodoxă. Pomenirea acestei Sfinte Icoane a Maicii Domnului se face în ziua de 12 iulie.Icoana are o importanta deosebita, deoarece a fost pictata la mănăstirea Bucium din Iaşi.Lucrarea este începută de iconarul Iordache Nicolau şi desăvârşita, în chip minunat,de Dumnezeu.Dintru început,icoana săvârşeşte minuni şi continua să le săvârşească şi astăzi.De aceea,mai este cunoscuta şi sub numele de Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Prodromiţa sau Icoana Nefăcută de Mâini Omeneşti a Maicii Domnului Prodromiţa.

Transpunerea in versuri îl are ca autor pe Gabriel Iordan-Dorobanţu care semnează cu pseudonimul său literar Gavriil Stiharul.


Prozodia poemului[]

Strofa este o terţină(tristih).În poezia românească, terţină este destul de rară.Intregul poem are 20 de terţine, rima este împerecheată, ultimele doua versuri din fiecare terţina fiind o monorimă. Rugaciunea rimata vine sa completeze Imnul acatist al Maicii Domnului Prodromiţa care are particularitatea că stihurile icoaselor sunt rimate, ca într-o poezie populară, acatistul devenind astfel mult mai expresiv si emoţionant. Rima este împerecheată: Bucură-te, că Prodromiţa eşti cu dreptate numită, /Bucură-te a schitului înaintemergătoare smerită, /Bucură-te roadă pe care Sfântul Munte o a cules, /Bucură-te al schitului Prodromul chivot ales, /Bucură-te, egumenă care sufletele în obştea ta cu grija le aduni, /Bucură-te trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni... [2]

Conţinutul poemului[]

1.O, fecioară preacurată de-a pururi sfinţită,

Tu, podoaba prodromiţilor nebiruită,

Laudă închinătorilor nebiruită…


2. Sfântul Petru Athonitul[3] aflat-a prin tine

că-i ales Muntele Athos să ţi se închine,

loc ales Muntele Athos să ţi se închine.


3 Sfântul Petru Athonitul aflata-a uimit

că-i ales Muntele Athos şi-i afierosit,

pentru cei cuvioşi monahi afierosit.


4. Icoana ta nelucrată de mâini pământeşti,

hotărât-ai Sfântului Munte să o dăruieşti,

împăcarea cu Dumnezeu să o dăruieşti.


5. Izvor de praznic şi mântuire e a ta icoană,

prin ea, cununi ne dăruieşti, o, tu fără prihană,

cununi după vrednicie, o, tu fără prihană


6. Haruri dăruieşti celor ce te slăvesc şi te cinstesc,

cei care cu credinţă şi nădejde te măresc,

nu pier nicidecum cei care cu nădejde te măresc.


7. Tu,din negura patimilor mântuieşte-ne,

şi din necurăţia noastră, curăţeşte-ne,

o,tu,preacurată fecioară, curăţeşte-ne.


8. Tu, a noastră păzitoare neadormită,

Robilor tăi,chipul feţei tale preacinstită,

dat-ai lor chipul feţei tale preacinstită.


9. Tu, degrabă,ne întâmpini pe cei ce te chemăm,

chipul tău luminos, mulţumind îl sărutăm,

cu dragoste închinându-ne îl sărutăm.


10. Arată-ţi milele tale, sfântă născătoare,

primeşte cererile de folos şi a noastră strigare,

ale robilor tăi cereri şi a noastră strigare.


11. Depărtează al patimilor nor din zare,

izbăveşte-ne de ispite şi vătămare,

de trupeasca şi sufleteasca vătămare.


12. Fii a mărturisirii noastre mijlocitoare,

ajută-i pe cei ce cu dragoste arzătoare,

se închină ţie cu dragoste arzătoare.


13. Chipul tău nefăcut de mână omenească

i se închină cei ce ştiu să te cinstească,

înfricoşatele minuni ştiu să le cinstească.


14. O, pavăză tare a clerului bisericesc,

tu,stăpână a celor din cinul monahicesc,

acoperământul cinului monahicesc…


15. Miluieşte şi mântuieşte pe ortodocşi,

cu rugăciunile tale pe Părinţii cuvioşi,

pe diaconi şi popor şi pe cei cuvioşi…


16. Pe credincioşi şi pe Părinţii prodromiţi

ce la icoana ta se-nchină pururea smeriţi,

la icoana ta făcătoare de minuni smeriţi.


17. Ocroteşte-i şi cată cu a ta milostivire

spre noi şi învredniceşte-ne de iubire,

pentru Hristos, învredniceşte-ne de iubire.


18. Ca toţi creştinii în locaşurile cereşti

să se desfăteze şi cu Hristos pe veci

să vieţuiască în desfătare cu Hristos pe veci.


19. Cercetează-ne, maică de fii, iubitoare,

pe robii tăi cu mila ta, sfânta apărătoare,

pe noi cu darul tău, sfânta apărătoare.


20. Dăruieşte mântuire tuturor şi har deplin

şi tămăduire celor neputincioşi,amin,

linişte celor înviforaţi, în veci, amin.


Note[]

  1. O, Fecioară preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că „Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu, care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, din negura patimilor mântuieşte-ne, curăţind necurăţia noastră. Neadormita noastră păzitoare, care degrabă îi întâmpini pe cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feţei tale cel preacinstit şi cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulţumind. şi cu dragoste şi credinţă închinându-i-ne. Arată-ţi milele tale, Născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor şi al ispitelor, izbăveşte-ne de toată vătămarea trupească şi sufletească şi fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească înfricoşatele minuni, semnele mai presus de fire ale icoanei tale. O, pavăză tare a clerului bisericesc şi sprijin al celor din cinul monahicesc, miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale pe ortodocşii arhierei, preoţi şi diaconi, pe toţi monahii şi pe tot poporul dreptcredincios care ţi se închină. Ocroteşte obştea părinţilor prodromiţi şi pe toţi închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta şi cu rugăciunea ta învredniceşte-i pe toţi creştinii să vieţuiască cu Hristos şi în locaşurile cereşti să se desfăteze. Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dăruieşte celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin.
  2. Bucură-te, că Prodromiţă eşti cu dreptate numită, Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită, Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte o a cules, Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales, Bucură-te, egumenă care sufletele în obştea ta cu grijă le aduni, Bucură-te, trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni, Bucură-te, că în icoană te schimbi la faţă, pe privitori uimind, Bucură-te, că uneori chipul ţi se întunecă, mustrător devenind, Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine, Bucură-te, că închinătorii credincioşi vie în icoană te văd pe tine, Bucură-te, că faţa ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit, Bucură-te, că şi chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!
  3. Sfântul Petru Athonitul vine de la Roma către sfârşitul secolului al VIII-lea, din porunca Maicii Domnului,care i s-a arătat in vis, şi poposeşte la Muntele Athos .Aici, găseşte muntele pustiu. De aceea a trebuit să-şi caute adăpost într-o peşteră întunecoasă, plină de şerpi veninoşi, pe care numai cu rugăciunea îi alungă.


Legături externe[]

  • Acatistul Maicii Domnului Prodromiţa[1]
Advertisement