Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Format:Constructie

Introducere[]

Rugăciunea Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian [1] incheie imnul acatist al Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian .Deoarece are o popularitate mare ,de multe ori se foloseste si separat de acesta. Fiind foarte folositoare credinciosului ortodox,rugaciunea se foloseste,mai ales,la vreme de ispita.Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian (cca. 250 d.Hr.) a fost un filozof şi temut vrăjitor din Antiohia Siriei, originar din Cartagina, care, trecând la creştinism, a murit martirizat[2].Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe 2 octombrie. Sfântul Mucenic Ciprian face parte din categoria sfinţilor ale căror moaşte se afla total sau parţial în ţara noastră.În cazul Sfântului Ciprian , Sfintele lui moaşte de află găzduite la Biserica Sfântul Ciprian-Zlătari[3] din Bucureşti.Mâna dreapta ,neputrezită şi făcătoare de minuni, se află in partea stânga a altarului, într-o caseta de mici dimensiuni.Credincioşii care vin să se închine la raclă şi cer ajutorul Sfântului Ciprian primesc har de la Dumnezeu.Prin mijlocirea Sfântului, se vindecă steriliatea, diverse boli trupeşti şi sufleteşti si se dezleagă blestemele si farmecele.

Ca si in cazul altor rugăciuni bisericeşti(Rugăciune la timp de boală, în stihuri,Rugaciunea Maicii Domnului Prodromiţa,în stihuri),transpunerea in versuri îl are ca autor pe Gabriel Iordan-Dorobanţu care semnează cu pseudonimul său literar Gavriil Stiharul.Acesta versifică rugăciunea cu intenţia de a oferi credincioşilor şi o variantă poetizată .

Prozodia poemului[]

Strofa este o terţină(tristih).În poezia românească, terţină este destul de rară.[4]Intregul poem are 28 de terţine, rima este împerecheată, ultimele doua versuri din fiecare terţina fiind o monorimă.

Conţinutul poemului[]

1. Stăpâne Doamne al nostru Iisuse Hristoase,

Ziditorul tuturor celor frumoase,

Chivernisitorul celor frumoase...


2. Împăratul împăraţilor nemărginit,

Tu, Doamne al domnilor, fii pururea slăvit,

slavă Ţie mare, fii pururea slăvit.


3. Tu, Ce în lumina nepătrunsă locuieşti,

Tu, Care slăvit şi vrednic dăinuieşti,

în lumina neapropiată dăinuieşti...


4. Acum, pentru rugăciunile robului Tău,

îndepărtează lucrările celui rău,

depărtează viclenia demonului rău.


5. Revarsă ploaie bună peste tot pământul,

fă să rodească la bună vreme câmpul,

cu ploaie bună fă să rodească câmpul.


6. Copacii şi viile să dea rodul bun,

dezleagă pântecele femeilor acum,

de nerodire pântecele femeilor acum.


7. Când dezlegate vor fi acestea toate

de legăturile cele fermecate,

dezleagă şi celelalte de cele fermecate[5].


8. Pe robul Tău ce cu credinţa se roagă

cu toţi cei ai casei, Tu îl dezleagă ,

de legăturile satanei Tu îl dezleagă:


9. De cele ale potrivnicilor puteri,

de legăturile vrăjmaşilor dureri,

de legăturile farmecelor dureri.


10. Doamne al părinţilor noştri Dumnezeu,

împiedică toată lucrarea celui rău,

lucrarea vrăjmaşă a demonului rău.


11. Tu la farmece şi vrăji dai dezlegare,

Tu, ce dezlegi de satanicească lucrare

şi distrugi toată a vicleanului lucrare...


12. Ce, prin pomenirea Sfântului Tău Nume,

dezlegi satanicească lucrare în lume,

distrugi a lui vicleană lucrare în lume...


13. Pe robul Tău ce cu credinţa se roagă

de legăturile satanei îl dezleagă,

de legăturile celui rău îl dezleagă.


14. Dezleagă-l de e legat în cer sau pe pământ,

cu piele de animale fără de cuvânt,

sălbăticiunile cele fără de cuvânt.


15. Dezleagă de e legat cu fier, piatră sau lemn,

cu scriere, sânge de om sau cu alt semn,

cu sânge de pasăre, peşte sau alt semn.


16. Dezleagă de e legat prin necurăţie

sau în alt chip prin vreo blestemăţie,

din altă parte prin vreo blestemăţie.


17. Dezleagă de-au venit din mări sau furtuni,

din morminte sau alt loc sau din genuni

sau în alt chip s-au abătut de prin genuni.


18. Dezleagă de au venit prin unghii sau gheare,

prin păsări, prin şerpi sau din locuri murdare,

din pământ al morţilor sau din locuri murdare.


19. Dezleagă de-au venit prin bolduri şi ace,

dezleagă pentru totdeauna şi desface,

acum cu puterea Ta, Doamne, desface.


20. Dumnezeule, Care le cunoşti pe toate,

dezleagă şi sfarmă cele blestemate,

lucrările magiei cele blestemate.


21. Pe robul Tău ce cu credinţă Te cinsteşte

cu toţi cei ai casei ai lui Tu îl păzeşte

de vrăjmaşul ce pururi unelteşte.


22. Păzeşte această casă de vrăji şi de năluci,

fă-i cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci

loc în această casă, cinstitei Tale cruci[6].


23. Zdrobeşte cu însemnarea ei pe cel viclean,

depărtează lucrarea celui duşman

de la robul Tău, lucrarea celui duşman.


24. Pe robul Tău ce cu credinţa se roagă,

cu toţi cei ai casei ai lui Tu îl dezleagă

de toate farmecele, Tu îl dezleagă:


25. De demonul de amiază şi de mânia,

de tot blestemul, boală şi lăcomia,

de invidia şi de nemilostivirea...


26. De farmece, clevetire şi mândrie,

de neputinţă neînduplecare şi prostie,

de cruzime, nedreptate şi trufie...


27. De rătăciri şi greşalele ştiute,

de lucrări şi greşalele neştiute,

de păcate şi greşalele neştiute.


28. Iată, Numelui Tău Sfânt eu mă închin,

că binecuvântat eşti acum şi în veci, amin.

Binecuvântat eşti, Doamne, în veci, amin.

Mărturii ale credincioşilor[]

Exista numeroase marturii care confirma cum ca Rugăciunea Sfantului Ciprian ajuta foarte mult.

Note[]

  1. Stapâne Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfânt si slavit esti; împaratul împaratilor si Domnul domnilor, slava Tie. Tu Cel ce locuiesti în lumina cea nepatrunsa si neapropiata, pentru rugaciunea mea, a smeritului si nevrednicului robului Tau, departeaza demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai; revarsa ploaie la buna vreme peste tot pamântul si fa-l sa-si dea roadele lui; copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor; femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pântecelui; acestea si toata lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleaga si toata zidirea de toate legaturile diavolesti. Si dezleaga pe robul Tau (numele) împreuna cu toate ale casei lui de toate legaturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. împiedica Tu, Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vraji si de toate lucrarile satanicesti si de toate legaturile lui, si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea Sfântului Tau nume. Asa, Doamne, Stapâne a toate, auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat în cer, sau pe pamânt, sau cu piele de animale necuvântatoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al pasarilor^ sau cu al pestilor, sau prin necuratie, sau în alt chip s-au abatut asupra lui, sau daca din alta parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau daca a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasare, sau prin serpi (vii sau morti), sau prin pamântul mortilor, sau daca a venit prin strapungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamrie, cu puterea Ta cea mare. Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti si stii toate, dezleaga, sfarâma si distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai casei lui de toate uneltirile diavolesti. Zdrobeste cu însemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieste, distruge si departeaza pentru totdeauna toate lucrarile magiei, vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele). Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai casei lui, si dezieaga-i de demonul de amiaza, de toata boala si de tot blestemul, de toata mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputinta, prostia, neîntelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, si de toate ratacirile si gresalele, stiute si nestiute, pentru sfânt numele Tau, ca binecuvântat esti în veci. Amin.
  2. .S-a născut din parinţi păgâni, care, la 7 ani îl încredinţează unor vrăjitori pentru a deprinde meşteşugul magiei. La 10 ani este trimis de aceştia în Grecia, la muntele Olimp, unde se considera a fi locaşul zeilor olimpieni, pentru a-şi desăvârşi învăţătura şi a aduce jertfe. Pe timpul uceniciei, trebuia să respecte condiţii foarte severe, precum o singura masă pe zi, după apusul soarelui, care consta în ghinda de stejar. Aici a ucenicit până la 15 ani, după care a plecat în cetatea Agra pentru a sluji zeiţei Ira. Merge apoi în Tauropoli, spre a sluji zeiţei Artemis şi de acolo în Lachedemonia, unde tradiţia spune că a învăţat să grăiască cu morţii. La 20 de ani ajunge în Egipt, în cetatea Memfis, iar la 30 de ani, la caldeeni, în Mesopotamia, unde învaţa de la magi astrologia. Revine în Antiohia pentru a profesa meseria.Aceasta constituie perioada cea mai neagra din viaţa Sfântului Ciprian, deoarece prin vrăjile sale pricinieşte multe pagube creştinilor.Un tânăr scolastic pe nume Aglaid, neputând să o ademenească pe fecioara Iustina, o creştină evlavioasă, l-a angajat pe vrăjitor,ca prin vrăjile si farmecele sale, sa o determine sa-i cedeze. Aceasta reuşeşte să i se împotrivească,iar Sfântul Ciprian vine la cunoaşterea lui Hristos şi se botează.Auzind guvernatorului locului că Sfântul Ciprian s-a creştinat,porunceşte sa-l aducă împreuna cu fecioara Iustina înaintea sa.Incercând zadarnic sa-i determine pe cei doi să se lepede de Hristos,guvernatorul porunceşte sa-i tortureze,apoi le taie capetele.
  3. Biserica Sfântul Ciprian-Zlătari este una dintre vechile biserici din Bucureşti.Se afla situata Pe Calea Victoriei - fostul Pod al Mogoşoaiei - pornind dinspre Damboviţa, intre străzile Stavropoleos si Lipscani.Este încadrată de blocuri noi, cu zece etaje.
  4. Marele poet,Mihai Eminescu a folosit tristihul in poemul Muşat şi ursitorile: Sub vântul rece-al amorţitei ierne/ Îşi pleacă codrul crengile-ncărcate;/ Sub alba-i haina câmpul se aşterne,/ Cu stele dulci e bolta presărată;/ Din fundul lumii, ce se pierde-n zare,/ Prin rumeni aburi luna se arata/ I
  5. În Ortodoxie, rugăciunile pentru întreaga Biserica ce este obştea lui Hristos, precum si pentru bunul mers al firii au întâietate.
  6. Sfântul Ciprian avea o mare evlavie faţă de Cinstita şi de Viata Făcatoarea Cruce.După ce s-a întors la Hristos,diavolul voia în multe chipuri să-l ucidă şi-l chinuia foarte rău.Dar Sfântul si-a adus aminte de semnul sfintei cruci prin care se împotrivea Iustina diavolului şi a zis: "Dumnezeul Iustinei, ajută-mi şi mie!" Facand semnul crucii îndata diavolul ca o a pierit de la el.De atunci,obişnuia să cheme neîncetat numele lui Hristos şi să se însemne cu semnul crucii şi in felul acesta se împotrivea diavolului.


Legaturi externe[]

  • Felicia - o revista pentru sufletul tau [1]
  • Formula As,nr. 741[2]
  • Formula As,nr. 755[3]
Advertisement