Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat[]

Prăznuire: 30 noiembrie

Date Biografice: Apostolul Românilor, era originar din Betsaida, Galileea, a propovăduit Evanghelia lui Hristos în Dobrogea, părţile cele ce ajung până la fluviul Dunărea. A fost martirizat în anul 65 în Patras, Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X.

Ierarhi şi preoţi[]

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul[]

Prăznuire: 27 septembrie

Date Biografice: Născut în Iviria, Georgia de azi, în 1650. A fost egumen la mânăstirea Snagov din 1696, la 16 martie 1705 este ales Episcop de Valcea iar la 28 ianuarie 1708 este ales Mitropolit al Unglovlahiei (Tara Românească) pana 1716, când a fost exilat de către Domnitor Muntele Sinai. În drum spre locul exilului, a fost ucis de ostaşii ce-l însoţeau


Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului[]

Prăznuire: 25 ianuarie

Date Biografice: Era originar din Capadocia, a fost numit episcop al Tomisului în anul 360. A participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. A fost un aprig aparător al ortodoxiei din eparhia sa, contra ereziei ariene . Bretanion a condus biserica Tomisului până aproape de anul 381 când s-a mutat către Domnul, în ziua de 25 ianuarie


Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica[]

Prăznuire: 11 aprilie

Date Biografice: Nascut la 7 octombrie 1787 în Bucuresti. La data de 12 noiembrie 1808, a fost tuns călugăr, sub numele de Calinic. În anul 1813 Sfântul Calinic a fost hirotonit preot iar în 1818 este ales stareţ al acestei mânastiri. In 1850, este ales Episcop de Râmnic. Viaţa sa este plina de fapte ascetice, postiri si rugăciuni, fiind un mare nevoitor, arătandu-se facator de minuni încă din timpul vieţii sale. In 1867 se retrage din scaun la Mânăstirea Cernica iar la 11 aprilie 1868 pleaca a Domnul.


Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ[]

Prăznuire: 30 iunie

Date Biografice: A vieţuit în secolul al XIV-lea.A pustnicit pe valea pârâului Râmeţ. În 1377 Sfântul Ghelasie era arhiepiscop în Transilvania.


Sfântul Irineu de Smirnum[]

Prăznuire: 6 aprilie

Date Biografice: A fost Episcop de Smirnum (azi Mitroviţa) începutul sec. al IV-lea. El a fost dus la judecată în faţa guvernatorului provinciei, care i-a poruncit Sfântului să să jertfească zeilor. Sfântul s-a împotrivit iar guvernatorului a poruncit ca să i se taie acestuia capul cu sabia în anul 304.


Sfântul Ierarh Ilie Iiorest[]

Prăznuire: 24 aprilie

Date Biografice: Sfântul Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest, a păstorit la Alba-Iulia între anii 1640-1643. A depus eforturi intense pentru păstrarea credinţei străbune, în faţa tendinţei de calvinizare şi catolicizare a zonei. Acestea au atras asupra sa uneltirile cârmuitorilor politici calvini ai Transilvaniei. În 1655 va fi ales episcop al Huşilor, unde va păstori până în anul 1657, aproape de sfârşitul vieţii sale. datat la 12 martie 1678


Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş[]

Prăznuire: 24 aprilie

Date Biografice: Acest sfânt a fost episcop al Maramureşului. S-a născut în secolul al XVII-lea, în anul 1690 este ales episcop al Maramureşului. În anul 1701 a fost chemat la Viena, unde i s-a propus renunţarea la ortodoxie, în schimbul unor avantaje materiale. A refuzat categoric, ceea ce a dus la iscarea unui val de acuze injuste şi calomnii ce i s-au adus. În anul 1711 va reveni însă în scaunul episcopal, dar fiind slăbit de atâtea suferinţe, îşi dă viaţa în mâinile Domnului, la scurtă vreme după aceea.

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş[]

Prăznuire: 15 septembrie

Date Biografice: S-a născut în 1568, în oraşul Raguza Dalmaţiei. La 15 ani intră în viaţa monahală, la mânăstirea din Ohrida, unde rămâne timp de 5 ani, după care merge la Muntele Athos, la mânăstirea Pantocrator, unde devine schimonah, cu numele Iosif. În anul 1650, Cuviosul Iosif este hirotonit arhiereu şi instalat Mitropolit al Timişoarei. Rămâne în scaunul mitropolitan timp de 3 ani, după care se retrage la mânăstirea Partoş. În acest loc, în 1656, Sfântul Iosif, în vârstă de 88 de ani şi-a încredinţat sufletul în Mâinile Domnului.

Sfântul Teotim, episcopul Tomisului[]

Prăznuire: 20 aprilie

Date Biografice: şi-a desfăşurat activitatea la sfârşitul sec. al IV-lea şi începutul sec. al V-lea. Era de neam scit. Sfântul Teotim a fost ales Episcop al Tomisului în jurul anilor 380-395. A participat în anul 400, la un sinod local de la Constantinopol.


Sfântul Ierarh Sava Brancovici[]

Prăznuire: 24 aprilie

Date Biografice: Între vlădicii care s-au ridicat împotriva încercărilor de calvinizare a credincioşilor din Transilvania este şi mitropolitul Sava Brancovici. În 1656 protopopul-văduv din Ineu, Simeon Brancovici a fost ales mitropolit al Transilvaniei. După trei ani de întemniţare, mitropolitul a fost eliberat din raţiuni politice, de principele Mihail Apaffi. Bătrân şi bolnav, vrednicul ierarh va trece în curând la cele veşnice, prin aprilie 1683.


Preotul mărturisitor Ioan din Galeş[]

Prăznuire: 21 octombrie

Date Biografice: A trăit în Transilvania, pe la mijlocul sec. al XVIII-lea. În luna mai 1756, a fost arestat şi dus în lanţuri la Sibiu. In anul următor (1757), el a fost transferat de la Deva în Banat, iar de acolo la Graz. Se pare că de acolo, după un lung şir de ani, a fost mutat la închisoarea din Kufstein, unde îşi sfârşiseră viaţa şi alţi mucenici ai Ortodoxiei transilvane.

Sfântul Niceta de Remesiana[]

Prăznuire: 24 iunie

Date Biografice: A fost Episcop de Remesiana, între anii 366-414. Sfântul Niceta era originar din Dacia Mediteraneea


Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi[]

Prăznuire: 1 iulie

Date Biografice: Sfântul Leontie s-a născut la începutul sec. al XIV-lea. Călugăr la mânăstirea Bogdana se va retrage în sihăstrie, în codrii Rădăuţilor, pe valea Putnei. Unde după un timp înfiinţează un schit. Este apoi numit Episcop al nou infiinţate eparhii a Rădăutilor.


Preotul mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel[]

Prăznuire: 21 octombrie

Date Biografice: Era originar din satul Sibiel. Datorită împotrivirii sale faţă de uniatie, în 1752, el si preotul Moise Macinic au arestati şi aruncaţi în închisoarea de la Kufstein. Preotul Moise Măcinic, şi-a sfârşit viaţa în fioroasa temniţă de la Kufstein.

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului[]

Prăznuire: 11 august

Date Biografice: Sfântul Nifon, s-a născut în jurul anilor 1435-1440, la Moreea, Grecia. Sfântul Nifon a fost păstorul Tesalonicului între anii 1483-1486. A fost patriarh al Constantinopolului între 1486-1488 şi 1496-1498. Intre 1498 şi 1505 este mitropolit al Unglovlahieia. A murit la 11 august 1508, la vârsta de 90 de ani.


Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului[]

Prăznuire: 22 decembrie

Date Biografice: S-a născut la Suceava, probabil în anul 1596. A fost tuns în monahism, la Lavra Pecerska, după anul 1625. În toamna anului 1627 a fost ales egumen al mânăstirii, la vârsta de 31 de ani. La 28 aprilie 1633 va fi hirotonit arhiereu, în catedrala cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Lvov în urma alegerii sale ca mitropolit „al Kievului, Haliciului şi a toată Rusia”. După o păstorire de 13 ani, mitropolitul Petru Movilă a trecut la cele veşnice, în ziua de 1 ianuarie 1647, fiind îngropat în biserica cea mare a mânăstirii Pecerska.

Cuvioşi[]

Cuviosul Antipa de la Calapodeşti[]

Prăznuire: 10 Ianuarie

Date Biografice: S-a născut în anul 1816, în satul Calapodeşti, din judeţul Bacău. La vârsta de 20 de ani a intrat ca frate în obştea mânăstirii Căldăruşani. Aici va rămâne timp de 2 ani, după care va pleca la Sfântul Munte. In 1865 va poposi la mânăstirea Valaam, Rusia, unde îşi va da viaţa în mâinile Domnului, în ziua de 10 ianuarie 1882, la vârsta de 66 de ani.


Cuviosul Antonie de la Iezeru-Vâlcea[]

Prăznuire: 23 noiembrie

Date Biografice: S-a născut într-unul din satele subcarpatice ale judeţului Vâlcea. Este tuns călugăr în schitul Iezeru-Vâlcea. In 1690 se va retrage, în muntele Iezeru unde va găsi o peşteră mică, unde îşi va petrece în nevoinţe îndelungate până la sfârşitul vieţii sale. Cuviosul Antonie şi-a dat viaţa în mâinile Domnului, înainte de anul 1714.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica[]

Prăznuire: 3 decembrie

Date Biografice: Cuviosul Gheorghe (1730 – 1806) - ardelean din Sălistea Sibiului – a intrat în monahism la Sfântul Munte Athos în 1752, la mânăstirea Vatoped. In anul 1763 vine la Mânăstirea Dragomirna, iar din anul 1775 se mută la Mânăstirea Secu. In 1781 Mitropolitul Tării Româneşti Grigorie al II-lea îi încredinţează schitul Cernica, părăsit de 30 de ani. Roadele cârmuirii sale la Cernica au făcut ca în 1793 Mitropolitul Filaret al II-lea să-i dea în seamă şi mânăstirea Căldăruşani, conducându-le pe amândouă din aprilie 1794 şi până la moartea sa în 3 decembrie 1806

Sfântul ierarh Grigorie Dascălul[]

Prăznuire: 22 iunie

Date Biografice: S-a născut în Bucuresti la 1765, a studiat la Şcoala Sfântul Sava. S-a închinoviat la Mânăstirea Neamţ în anul 1790 şi apoi a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah. In ianuarie 1823 este ales Mitropolit al Unglovlahiei. În ianuarie 1829 a fost înlăturat din scaun, fiind exilat la Chişinău (până în ianuarie 1832), apoi la Buzău (februarie 1832 - aprilie 1833) şi Căldăruşani (aprilie- august 1833). In 1833 îşi reia activitatea ca mitropolit până la 22 iunie 1834, când trece la Domnul. A fost un mare cărturar şi mitropolit.

Cuviosul Daniil Sihastrul[]

Prăznuire: 18 decembrie

Date Biografice: S-a născut pe la începutul sec. al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului Rădăuţi. Se călugareste cu numele de David apoi pleca de la Rădăuţi, poposind la schitul Sfântul Lavrentie. După o vreme va îmbrăca schima cea mare, primind numele de Daniil, şi se va retrage în munte, într-un loc tainic, pe o stâncă de pe malul pârâului Viţeul. Aici va dăltui, cu multă trudă, un paraclis, iar dedesubt, o chilie.


Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi[]

Prăznuire: 27 septembrie


Date Biografice: S-a născut în satul Basarabi, în secolul XIII aflat la sud de Dunăre, la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc, pe râul Lomului. Din tinereţe s-a calugărit trăind viaţa chinovitică apoi după un timp s-a retras ca sihastru pe valea râului Lom.

Sfântul ierarh Dosoftei[]

Prăznuire: 13 decembrie

Date Biografice: Mitropolitul Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava. S-a dedicat vieţii monahale la Mânăstirea Probota (1648). În 1658, eparhiile Huşi şi Roman. În anul 1671 devine Mitropolit al Moldovei, până la 1686, când a luat drumul greu al pribegiei pe pământ strain, în Polonia, până la trecerea sa la viaţa cea veşnică, în 1693. Principala operă a mitropolitului Dosoftei “Psaltirea în viersuri” apoi tipăreşte o Liturghie, Psaltirea slavo-romană şi alte cărţi

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul[]

Prăznuire: 20 noiembrie


Date Biografice: Sfântul Grigorie s-a născut la Irinopolis, oraş în Decapolea Isauriei Asiei mici, către anii 780-790. Se stabileşte la o mânăstire din jurul Decapolei apoi se retrage ca sihastru într-o pestera. Sfântul a suferit asupriri din cauza iconoclaştilor . Sfântul Grigorie va trece în cămările cereşti, după cum prezisese, la data de 20 noiembrie 842 în Constantinopol.


Cuviosul Gherman din Dobrogea[]

Prăznuire: 29 februarie


Date Biografice: Originar tot din Sciţia Minor (Dobrogea de azi), s-a născut în jurul anului 368. El l-a însoţit pe Sfântul Ioan Cassian în toate călătoriile sale duhovniceşti, până la Roma, străbătând astfel Palestina, pustia Egiptului şi Siria. Revenit la Constantinopol, în anul 400 este hirotonit ieromonah de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Ajuns la Roma în jurul anului 405, împreună cu Sfântul Ioan Cassian, dar va rămâne aici până la trecerea sa spre cele veşnice, în jurul anului 415.


Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul[]

Prăznuire: 5 august

Date Biografice: Născut în Crainiceni, lângă Botosani, călugărit în aprilie 1936 la Mânăstirea Neamţ, a vieţuit în pustiul Hozeva, Palestina, între 1938 şi 1960.

Cuviosul Ioan Cassian Romanul[]

Prăznuire: 29 februarie

Date Biografice: Originar din Sciţia Minor (Dobrogea), s-a născut în jurul anului 360. Se călugăreste la o mânăstire Dobrogeana. În anul 380 el îşi începe lungile călătorii în Răsărit, Palestina şi pustiul Egiptului, pentru a cunoaşte vieţuirea părinţilor, stabilindu-se la o mănăstire din Sketis. Aici va sta timp de 7 ani. Cunostinţele şi experienţele care le va dobândi aici le va folosi pentru a fonda monahismul apusean, stabilindu-se în Galia, la Marsilia. Sfântul daco-roman şi-a încetat viaţa pământească în anul 435.


Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop[]

Prăznuire: 13 septembrie

Date Biografice: a fost monah la Mânăstirea Prislop, de unde se retrage mai târziu in sihăstrie pe malul râului Silvut. Aici el şi-a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni şi ajunări.


Cuviosul Nicodim de la Tismana[]

Prăznuire: 26 decembrie

Date Biografice: Se naşte în anul 1320 în satul Prislep din Serbia. Vieţuieste în Sfântul Munte la mânăstirea Hilandar. De la Athos, Cuviosul Nicodim va petrece o vreme lângă Vidin, în Bulgaria. În anul 1364, vine în Ţara Românească şi se va stabili pe malul râului Vodiţa, unde va întemeia o mânăstire, cu acelaşi nume. În 1400, va ctitori mânăstirea Prislop. În ziua de 26 decembrie 1406 va trece la cele veşnice.

Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona[]

Prăznuire: 9 septembrie

Date Biografice: S-a născut în jurul anului 1700, în Rusia. In 1749, vine în ţinuturile Moldovei . În anul 1764 intră în obştea Schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniştire. Timp de 25 de ani va vieţui într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoinţă, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere şi neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului după cum mărturiseşte Ieromonahul Nicolae, care vieţuia şi el în codrii Voronei. Făgăduindu-se întru totul Domnului Hristos, a îmbrăcat schima cea mare, pe care o va primi din mâna duhovnicului său, stareţul Paisie, în anul 1774, la Mănăstirea Dragomirna, revenind apoi în locul nevoinţelor sale, la peştera din preajma Sihăstriei Voronei. A adormit întru Domnul, la 29 martie

Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iaşi[]

Prăznuire: 14 octombrie

Date Biografice: S-a născut în prima jumătate a sec al XI-lea. După ce a petrecut în pustie a mers la Ierusalim, la Locurile Sfinte, apoi în pustia Iordanului, unde a intrat într-o mănăstire de călugăriţe, unde a rămas până la vârsta de 25 de ani. A adormit întru Domnul în anul 1050.

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ[]

Prăznuire: 15 noiembrie

Date Biografice: Se naşte la 21 decembrie 1722, la vârsta de 12 ani, el va fi tuns rasofor, sub numele de Platon. Pleacă în Athos la Mânăstirea Pantocrator în 1746. Apoi vine în Moldova unde se stabileşte la Mânăstirea Poiana Mărului, unde va fi călugărit cu numele de Paisie. In 1763 se stabileşte la Mânăstirea Dragomirna iar după 4 ani va ajunge starţ al Mânăstirii Neamt. A adormit la 15 noiembrie 1794.

Sfântul ierarh Pahomie de la Gledin[]

Prăznuire: 14 aprilie

Date Biografice: Episcopul Pahomie (Penciu) s-a născut în satul Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 1671. In 1697 a primit tunderea monahală în obştea Mănăstirii Neamţ, iar între anii 1702-1704 a fost stareţ al acestei mânăstiri După ce vizitează Mănăstirea Pecersca şi pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, se întoarce la metanie şi se face sihastru în Muntele Chiriacu. La 15 ianuarie, 1707, este ales episcop de Roman, iar după şapte ani se retrage din nou în pustie şi întemeiază Schitul Pocrov, cu hramul „Acoperămânul Maicii Domnului". Din cauza vitregiei vremurilor, în anul 1717 pribegeşte în Transilvania, apoi se stabileşte la Mănăstirea Pecersca. Moare în anul 1724 şi este înmormântat în paraclisul Sfântul Ştefan din această lavră.

Cuviosul Mărturisitor Sofronie de la Cioara[]

Prăznuire: 21 octombrie

Date Biografice: S-a născut în satul Cioara din judeţul Alba. Fiind preot în timpul uniatiei a călătorit prin satele Transilvanene propovăduind pastrarea credinţei strămoşeşti.

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla[]

Prăznuire: 7 august

Date Biografice: S-a născut în satul Vânători, jud. Neamţ, pe la anul 1650. Sfânta Teodora va intra în monahism la schitul Vărzăreşti-Vrancea. După mai bine de un deceniu se retrage ca pustnică în Munţii Neamţului unde va rămâne până la sfârşitul vieţii.

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului[]

Prăznuire: 15 aprilie

Date Biografice: Sfântul Vasile, stareţul Mânâstiri Poiana Mărului (1692-1767) s-a născut în Rusia. Refugiat în Tările Romăne, se stabileşte la Mânăstirea Dalhăuţi, unde a fost stareţ timp de 20 de ani. Dupa aceea, împreuna cu 12 ucenici se retrage la Schitul Poiana Mărului. A fost duhovnicul Sfantului Paisie de la Neamt. Cuviosul Stareţ Vasile este autorul a numeroase scrieri. A trecut la Domnul la 25 aprilie 1767.

Cuviosul Visarion Mărturisitorul[]

Prăznuire: 21 octombrie

Date Biografice: S-a născut în districtul Maidan din Bosnia, În 1738 este tuns în monahism la mânăstirea Sfântul Sava, de către Patriarhul Ierusalimului, primind numele de Visarion. Ajunge la Athos, şi după un oarecare timp, în 1742 se reîntoarce în Serbia, la mânăstirea Pakra. În 26 aprilie 1744 a fost arestat şi închis la Sibiu pentru protest faţă de catolicizarea forţată Transilvaniei.

Mucenici[]

Sfinţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat[]

Prăznuire: 9 noiembrie

Date Biografice: Aceşti 4 mucenici au pătimit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). Aceştia au fost în sicrie de plumb şi aruncaţi în apele fluviului Sava.


Sfântul Mucenic Dasie[]

Prăznuire: 20 noiembrie

Date Biografice: Acesta era soldat în armata romană. El a fost arestat şi condamnat la moarte, iar martiriul se pare că l-a suferit la Axiopolis (Cernavodă), împreună cu alţi doi martiri


Sfinţii Mucenic Donat şi Sfântul Mucenic Venust[]

Prăznuire: 21 august

Date Biografice: Donat era diacon la biserica din Singidunum. a pătimit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). In anul 304 Donat a fost pus în lanţuri, iar la 21 august i s-a taie capul. Sfântul Mucenic Venust era frate al Sfântului Donat, a fost martirizat prin tăierea capului.

Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic[]

Prăznuire: 13 ianuarie

Date Biografice: Aceştia au trăit în ţinutul Iliricului şi al Dunării de mijloc, pe vremea împăratului Liciniu. Nevrând sa jertfească zeilor, împăratul a poruncit ca diaconul Ermil să fie spânzurat de un copac, iar trupul să-i fie ciopârţit cu cuţitele, după care să fie aruncat în valurile Dunării. Sfântul Stratonic s-a săvârsit in inchisoare dupa trei zile de la moartea Sfântului Ermil


Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion[]

Prăznuire: 8 iulie

Date Biografice: Au pătimit în anul 290 din porunca împaratului Diocletian în cetatea Halmyris. În ziua de 8 iulie i s-a tăiat capul mai întâi lui Astion, după care preotului Epictet


Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor[]

Prăznuire: 18 iulie

Date Biografice: Oştean în armata romană, a pătimit în timpul persecuţiei lui Iulian Apostatul (361-363). Mărturisind pe Hristos Sfântul a fost aruncat în foc, dar a ieşit nevătămat. După care s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci, şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la data de 18 iulie 362.


Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş[]

Prăznuire: 7 decembrie

Date Biografice: S-a născut pe la 1206 în cetatea Târnovo, din sudul Dunării. A fost ucisă de către tatăl sau cu barda pentru că dădea mâncare la săraci la numai 12 ani


Sfântul Mucenic Hermes[]

Prăznuire: 31 decembrie

Date Biografice: Sfântul Mucenic Hermes a slujit în biserica cetăţii Bononia, fiind exorcist. I s-a tăiat capul, în ziua de 31 decembrie în vremea lui Diocleţian.


Sfântul Mucenic Ioan Valahul[]

Prăznuire: 12 mai

Date Biografice: El s-a născut în Ţara Românească în anul 1644. A fost robit de către turci şi dus la Constantinopol. Pentru că nu a vrut să lepede credinţa şi să se facă mahomedan a fost aruncat în temnită. Acolo mucenicul a fost supus la multe, cumplite şi înfricoşătoare chinuri. A fost dus la spânzurătoare, în data de 12 mai 1662.


Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava[]

Prăznuire: 2 iunie

Date Biografice: S-a născut în cetatea Trapezunt, în jurul anului 1300. Ocupaţia lui de bază era negoţul. A fost martirizat de către eparhul Cetatea Albe, care era mahomedan.


Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul[]

Prăznuire: 27 mai

Date Biografice: Acesta a pătimit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu. Astfel, la Durostor, în provincia Moesia Inferior, a fost dus la judecată în faţa dregătorului locului, Maxim, şi acest soldat veteran, pe nume Iuliu, care a fost acuzat că nu vrea să asculte de poruncile împăraţilor şi să jertfească zeilor. Astfel, în anul 304, i s-a tăiat capul.


Sfântul Mucenic Isihie[]

Prăznuire: 15 iunie

Date Biografice: Sfântul Isihie era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei romane. Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică la 15 iunie, prin tăierea capului, şi astfel şi-a dat viaţa în mâinile Domnului.


Sfântul Mucenic Lup[]

Prăznuire: 23 august

Date Biografice: Acesta a trăit în cetatea Novae, de lângă Dunărea de Jos (actualmente oraşul Siştov din Bulgaria), ca sclav. A fost străpuns de ascuţişul sabiei păgâneşti, datorită credinţei sale creştine, în data de 23 august, anul 304.


Sfântul Mucenic Montanus, preotul, şi soţia sa, Maxima[]

Prăznuire: 26 martie

Date Biografice: Preotul Montanus, împreună cu soţia sa, Maxima au pătimit in vremea lui Diocletian. Sfântul Montanus a fost prins de prigonitori şi adus în faţa lui Probus, guvernatorul Pannoniei Inferior. A fost îndemnat sa renunţe la credinţa sa şi sa jertfească zeilor. Dar a refuzat. Înfuriat, Probus a poruncit ca preotul Montanus să fie aruncat în râul Sava, împreună cu soţia sa. Acestea s-au întâmplat în data de 26 martie a anului 304.


Sfinţii Mucenici Nicandru şi Marcian[]

Prăznuire: 8 iunie

Date Biografice: Aceştia erau ostaşi creştini în armata romană de la Dunăre. Au fost aruncaţi în închisoare din porunca împăratului, după care au fost daţi la chinuri, înţepaţi cu suliţa, pârjoliţi în foc, aruncaţi pe cărbuni aprinşi şi bătuţi cu toiege. Ei însă au rămas statornici în credinţă. S-au săvârşit prin tăierea capului.


Sfântul Mucenic Oprea Nicolae din Sălişte[]

Prăznuire: 21 octombrie

Date Biografice: Acesta a fost ţăran, contemporan preoţii Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, cu acesta din urmă fiind şi tovarăş de suferinţă în închisoare. Mergând la Viena, la Curtea Împărăteasca au fost arestaţi şi aruncaţi în închisoarea de la Kufstein, în care îşi vor găsi sfârşitul.


Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin[]

Prăznuire: 24 aprilie

Date Biografice: Au pătimit în cetatea Durostor aceşti doi fraţi, sfinţi mucenici, Pasicrat şi Valentin. În 298 ei au fost arestaţi şi au fost duşi la comandantul legiunii. Nevrând să jertfească zeulu Appolo au fost condamnaţi la moarte, prin tăierea capului.


Sfântul Mucenic Romul şi Sfântul Mucenic Silvan[]

Prăznuire: 21 august

Date Biografice: Acesta a fost contemporan cu Donat diaconul, şi slujea ca preot în cetatea Smirnum. Pornindu-se însă prigoana împotriva creştinilor, preotul Romul a fost prins şi dus în localitatea Cibales, aproape de Smirnum, unde a fost judecat şi osândit la moarte, prin tăierea capului cu sabia Sfântul Silvan slujea ca diacon în aceeaşi biserică unde slujea şi Romul preotul. El a fost prins odată cu Romul, şi dus la Cibales, unde a primit aceeaşi soartă ca şi Romul preotul în anul 304

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău[]

Prăznuire: 12 aprilie

Date Biografice: Sfântul Sava s-a născut pe la anul 334 într-un sat din zona Buzăului. Prin anii 369-372, regele got Atanaric a dezlănţuit o cumplită prigoană asupra creştinilor. A fost martirizat in 372

Sfântul sfinţit mucenic Teodosie de la Brazi[]

Prăznuire: 23 septembrie

Date Biografice: Sfântul Ierarh Martir Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în ţinutul Vrancei, în prima jumătate a secolului al XVII-lea. A fost egumen al Mânăstirii Bogdana, episcop de Rădăuţi (1670), episcop al Romanului (1671) şi mitropolit al Moldovei (1674). Din cauza prigonirilor turcilor si tătarilor, tolerate de domnitorul Moldovei, Dumitraşcu Voda, va lua atitudine, motiv pentru care este judecat, silit să se retragă din scaunul de mitropolit şi exilat la Mânăstirea „Sfântul Sava” din Iaşi. Ulterior se va retrage în zona de sud a Moldovei, îngrijindu-se de reconstruirea schitului Brazi. In 1688 a fost din nou arestat si chinuit din ordinul lui Dumitraşcu Voda. In 1694, în timpul unei invazii, un grup de tătari au atacat schitul Brazi, chinuindu-l pe Mitropolitul Teodosie şi cerându-i să le predea odoarele sfinte ale mânăstirii. Mitropolitul Teodosie s-a opus, motiv pentru care tatarii i-au taiat capul.

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel[]

Prăznuire: 4 iunie

Date Biografice: Este posibil ca aceşti patru mucenici să fi pătimit în aşezarea urbană de la Noviodunum.

Domnitori[]

Sfinţii Martiri Brâncoveni[]

Prăznuire: 16 august

Date biografice: Sfinţii Brâncoveni au fost martirizaţi de câtre turci. Ei sunt Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache

Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt[]

Prăznuire: 2 iulie

Date biografice: A fost cel mai de seamă Domnitor al Moldovei, domnind între 14 aprilie 1457 şi 2 iulie 1504. A avut o strălucită domnie de 47 de ani si a ridicat tot atâtea biserici si mânăstiri.

Advertisement